Het Reeshof College

Leerlingen leren voor hun toekomst: voor een goede baan, maar ook om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Het onderwijs heeft in dit ontwikkelingsproces een belangrijke functie. Door loopbaanbegeleiding en het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes willen wij leerlingen een basis geven voor hun toekomstige opleidingen en beroep(en). 


Als Reeshof College streven wij ernaar dat wij leerlingen goed voorbereiden op hun eindexamen, waarbij we de mogelijkheid om te diplomeren op meer dan alleen de verplichte vakken zoveel mogelijk benutten.

 

Wij vragen meer dan de 'standaard' van leerlingen!