2 scholen onder één dak

De besturen van Onderwijsgroep Tilburg en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) hebben samen Reeshof College mogelijk gemaakt.

 

2 scholen en één onderwijsconcept

Onder de naam Reeshof College bieden 2 scholen onder één dak breed vmbo aan binnen een gedeeld onderwijsconcept. Reeshof College-SOVOT biedt vmbo - (g) theoretisch, en Reeshof College-OGT biedt vmbo - basis en kader met lwoo. Beiden vanuit dezelfde onderwijsvisie. Samen onder de naam Reeshof College.

 

Het Reeshof College is een hoofdvestiging van Onderwijsgroep Tilburg (BRIN-nummer 09VG) en een nevenvestiging van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (BRIN-nummer 18XU-01).


De leerlingen van de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg vallen wettelijk en administratief onder Onderwijsgroep Tilburg. De leerlingen van de gemengde- en theoretische leerweg vallen wettelijk en administratief onder SOVOT.

 

 

Doorstromen naar havo of mbo

De nauwe samenwerking tussen SOVOT en de Onderwijsgroep Tilburg bevordert een goede doorstroming naar zowel mbo als havo4.