Ondersteuningsprofiel

Reeshof College - Onderwijsgroep Tilburg heeft een lwoo-licentie voor de leerweg basis en kader. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Tilburg en omgeving staat dat de vmbo-scholen in Tilburg zorg dragen voor een complementair aanbod. Dat geldt ook voor het aanbod leerwegondersteunend onderwijs. Reeshof College - SOVOT heeft dat niet.

Zie 2 scholen onder één dak

 

Lwoo alleen bij basis+ / kader

Reeshof College kan leerlingen met een lwoo-beschikking, op weg naar hun diploma, onderwijs bieden.

Daarbij geldt wel:

  • de leerling kan alleen geplaatst worden in een basis+ / kader klas (Reeshof College - Onderwijsgroep Tilburg),
  • de leerling kan werken in een klas met daarin ± 25 leerlingen,
  • de leerling met name een leerachterstand heeft (van max. 2 jaar),
  • de leerling eventueel lichte sociaal-emotionele problematiek (bv. faalangst) heeft.

 

Wij hebben het over die leerling die met de extra hulp binnen de klas (eventueel in kleinere groepjes) van docent, onderwijsassistenten en eventueel remedial teacher in staat is zijn/haar diploma te halen.           

 

Advies & Portvolio

Binnen het Reeshof College kunnen wij een leerling waarbij sprake is van heftige sociaal-emotionele problematiek (i.c.m. leerachterstanden) niet de hulp bieden die hij/zij verdient.

In Tilburg zijn een aantal vmbo-scholen die voor lwoo-leerlingen kunnen voorzien in kleine klassen en intensieve begeleiding voor kinderen die leerachterstanden hebben, in combinatie met sociaal-emotionele instabiliteit. Ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die op een van de zorglocaties beter tot hun recht komen krijgen het advies om hun kind daar in te schrijven.

 

PDF icoonSchoolondersteuningsprofiel 1819

PDF icoonZorgplan 1819

PDF icoonBijlages Zorgplan 2017-2018

PDF icoonPestprotocol 1819

PDF icoonToelatingsbeleid Reeshof College

 

 

In Tilburg is er een samenwerkingsverband tussen 7 schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs: Portvolio. Portvolio is met deze schoolbesturen verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor ruim 17.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle vo-leerlingen in de regio Tilburg een diploma naar vermogen behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij innemen.

portvolio