School voor dienstverlening en producten

Onze school is een vmbo-school voor dienstverlening en producten of voor intersectoraal onderwijs. We bieden een brede oriëntatie op beroepen en de opleidingen die daarvoor nodig zijn. De sectoren commercie, zorg en welzijn en techniek worden uitgebreid belicht.

 

Verder naar havo of mbo

De leerlingen maken tijdens de opleiding kennis met vele verschillende soorten werk uit bovengenoemde sectoren. Halverwege het derde leerjaar starten de leerlingen met het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Het Reeshof College leidt vooral op voor een vervolg binnen het mbo ook een vervolgstap bij de havo blijft mogelijk. We vinden het belangrijk dat een vervolgkeuze gemaakt wordt op het moment dat de leerling daar aan toe is. Tijdens de opleiding worden daarom kennis, vaardigheden en houdingen aangeleerd die in alle soorten werk nodig zijn. Zo bereiden we de meisjes en de jongens voor op een gerichte en verantwoorde loopbaankeuze.

 

Theorie én praktijk

Leerlingen krijgen de lesstof zoveel mogelijk aangeboden in een combinatie van theorie en praktijk. Degelijk onderwijs in algemene vakken en leergebieden en een brede oriëntatie op de verschillende richtingen waaruit leerlingen later moeten kiezen.  

IMG_3002