Stages, werkpleinen en passielijn

Stages

Vanaf het eerste jaar lopen leerlingen een aantal dagen snuffelstage in bedrijven en organisaties. Het doel is leerlingen kennis te laten maken met de dagelijkse gang van zaken in de beroepspraktijk. Vanaf het derde jaar zijn deze snuffelstages steeds meer gericht op de uitstroomrichtingen waaruit een leerling kan kiezen.

 

Werkpleinen

Leerlingen van het derde jaar werken afwisselend op de werkpleinen:

  • administratie/receptie
  • fietsenwerkplaats/winkel
  • catering
  • steward 

Op deze werkpleinen leren ze op school de informatie uit de praktijklessen te gebruiken en nemen ze deze kennis mee naar hun nog te lopen stages, vervolgopleidingen en latere beroep(en). 

 

Passielijn

Niemand is hetzelfde en iedereen heeft zijn bijzondere kwaliteiten en talenten. Wij geven leerlingen de gelegenheid om ook binnen de school hun talenten te ontdekken, ermee te werken en hun passies te volgen. Hiervoor maken wij binnen het rooster bewust ruimte.

Twee lesuren per week, gedurende een half jaar, krijgen de leerlingen in leerjaar 1 en 2 de tijd om hieraan te werken binnen de aangeboden activiteiten.