Visie en missie

Onze visie

Reeshof College is een vmbo-school met een wijze van lesgeven waarin praktische leerstijl, uitgestelde keuze, brede beroepenoriëntatie en loopbaanbegeleiding belangrijke elementen zijn.

 

  • Uitgestelde keuze
    Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten vaak erg vroeg kiezen welke opleiding en/of richting zij na het vmbo gaan volgen. Op het Reeshof College kunnen leerlingen dat keuzemoment tot halverwege het derde leerjaar uitstellen.

 

  • Brede beroepenoriëntatie
    Er wordt gezorgd voor een lesprogramma waarin leerlingen degelijk onderwijs krijgen in algemene vormende onderwijs (AVO) vakken en leergebieden. Daarnaast maken zij breed kennis met de verschillende richtingen waaruit later gekozen kan worden. Dat zorgt ervoor dat de uiteindelijke keuze bewuster wordt gemaakt en de kans op teleurstellingen vermindert. Veel vmbo-leerlingen presteren het beste als er op school een combinatie van theorie en praktijk aangeboden wordt. Dat zorgt ervoor dat onderwijs leuk, aantrekkelijk en motiverend blijft voor jonge mensen. “Leren door te doen” is belangrijk. We leggen daarvoor contacten met bedrijven en organisaties in de buurt en daarbuiten.

 

  • Loopbaanbegeleiding
    Maar ook de school zelf is voor ons een oefenplaats waar leerlingen in praktijksituaties kunnen leren. Ieder individu is uniek en ieder heeft bijzondere kwaliteiten. Wij bieden leerlingen de gelegenheid om ook binnen de school hun talenten uit te bouwen en nieuwe talenten te ontdekken. Hiervoor maken wij binnen het rooster bewust ruimte. Niet alleen in praktijklokalen, maar ook door goed te kijken naar hoe en op welke plaatsen in de school zij een praktische inbreng kunnen hebben.

 

Onze missie

Leerlingen leren voor nu en voor hun toekomst; voor een goede baan, maar ook om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Het onderwijs heeft in dit ontwikkelingsproces een belangrijke functie. Het Reeshof College wil leerlingen door goede loopbaanbegeleiding, het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes, een basis geven voor hun toekomstige opleidingen en beroep(en). Het meegeven van beroepsbeelden en bijbehorende beroepshoudingen is daarom een belangrijk speerpunt van de school. Het zoeken en realiseren van aanknopingspunten met de praktijk binnen en buiten de school is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Leerlingen worden hierdoor gemotiveerd en meer betrokken bij hun onderwijs. Het Reeshof College wil in dit proces samenwerken met ouder(s)/verzorger(s) en maatschappelijke organisaties. Het Reeshof College staat voor: 'ontdek het op onze school', 'het beste uit jezelf halen', 'werken aan je toekomst' en 'werken in de praktijk aan beroepsbeeld en beroepshouding'.

 

visie en missie