Aanmelden leerjaar 1

Voor meer informatie over het aanmelden:

Dhr. D. van Iersel, teamleider leerjaar 1
...

Dhr. E. van Baest, directeur (via Mw. B. Maas)

 

PDF icoonToelatingsbeleid Reeshof College 20192020

PDF icoonToelatingsprocedure bij +185 inschrijvingen 20192020

PDF icoonSchoolondersteuningsprofiel 20192020

 

vo kaart smal

Formulieren afspraak maken voor aanmelden leerjaar 1 

XLS icoonAfspraak maken aanmelding RC 20192020PDF icoonAfspraak maken aanmelding RC 20192020

 

Formulieren voor aanmelden leerjaar 1 

 

PDF icoonFormulier schoolkosten RC 1e jaars 20192020origineel  
PDF icoonAanmeldingsformulier RC 20192020 origineel en kopie
PDF icoonAkkoordverklaring gegevensverwerking (AVG) origineel en kopiePDF icoonVeiligheidsprotocol 20192020 origineel en kopie
 

  • Pasfoto

  • Het originele schooladvies

  • Eventueel KOPIE geldige tests (NIO, psychologisch onderzoek, drempelonderzoek) t.b.v. onderzoek ‘extra ondersteuning’

  • Indien van toepassing (in 2-voud): de officiële verklaring van dyslexie, inclusief het rapport (of andere rapporten die voor het onderwijs van belang kunnen zijn).

  • LET OP! i.v.m. de nieuwe privacywet mogen wij geen kopie identiteitsbewijs innemen. Het wordt wel van u verwacht dat u en uw zoon/dochter zich kan legitimeren tijdens de aanmelding.
    Dus vergeet uw identiteitsbewijzen niet!

 

 

 

Nu aanmelden button

 

Voor tussentijds aanmelden dient er een afspraak gemaakt te worden met de teamleider van leerjaar 1. Er wordt dan een aanmeldgesprek gepland.

 

Dhr. D. van Iersel, teamleider leerjaar 1

...

 

 

 

 

Nieuws

Laatste nieuwsberichten