De juiste schoolkeuze

Meer dan de helft van de kinderen die na de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs gaan, kiest voor een vmbo school. Dat is een goede keuze, maar voor welke vmbo school kies je dan? In Tilburg en de plaatsen eromheen zijn meer vmbo scholen.
Voordat je een keuze maakt, is het belangrijk dat je nadenkt over wat je graag wilt worden. Praat daar eens over met je ouder(s)/verzorger(s) en met je meneer of juffrouw van groep 8. Als je bijvoorbeeld zeker weet dat je kapster wilt worden of automonteur, dan zijn er vmbo scholen die daarvoor de meest geschikte opleiding aanbieden. Als je helemaal nog niet weet wat je later wilt worden (of je twijfelt elke keer) en je wilt dat juist uitzoeken op een nieuwe school, dan is het Reeshof College een goede keuze. Het Reeshof College biedt een brede oriëntatie op beroepen, zodat je leert wat het beste bij jou past.

 

Onder het kopje 'Aanmelden klas 1' kun je lezen hoe een aanmelding verloopt.

Na aanmelding en vervolgens inschrijven, volgt een plaatsing op niveau.

 

Drie criteria bepalen de leerwegplaatsing waarin je instroomt:

  1. Het advies van je basisschool 
    Wij bezoeken jouw school voor een overdrachtsgesprek met je groepsleerkracht.
  2. Het resultaat van het leerlingvolgsysteem (groep 5 t/m 8)
  3. Het resultaat van een aanvullend onderzoek of test

Hierin kan de eindtoets, die wordt afgenomen eind april, meegenomen worden. Dit alles om je op de juiste opleiding te laten starten.

 

Wanneer je in aanmerking komt voor de kaderberoepsgerichte leerweg kun je in het eerste leerjaar instromen in een basis+/kader klas of in een kader+/theoretische klas. Hierover praten we met de groepsleerkracht van de basisschool en zal de plaatsingscommissie uiteindelijk een besluit in nemen.

 

vo kaart smal

 

 

 

 

Nieuws

Laatste nieuwsberichten