Schoolregels

Net als iedere andere school hebben wij schoolregels. Niet om je te plagen, wel om duidelijke afspraken te maken. Natuurlijk willen we dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Pesten, schelden en discriminatie pakken we meteen aan. Mocht het nodig zijn, dan lichten we je ouder(s)/verzorger(s) in. Als je iets kapot maakt krijg je hiervan een rekening die door jouw ouder(s)/verzorger(s) betaald zal moeten worden.

 

Op het Reeshof College:

 

  • Gaan we fatsoenlijk met elkaar om
  • Letten we op ons taalgebruik
  • Luisteren we naar elkaar 
  • Laten we elkaar uitpraten!


Aan het begin van het schooljaar ontvang je onze schoolregels.

Regels en afspraken

Nieuws

Laatste nieuwsberichten