Vakken en praktijk

Op het Reeshof College krijg je les in:

 

 1. Algemene vakken 
  Nederlands, Engels, Duits, rekenen en wiskunde
 2. Leergebieden 
  Mens en Maatschappij (MM)
  Mens en Natuur (MN)
  Mens en Creativiteit (MC) - kunst, muziek, sport en theater 
  In de leergebieden leer je om praktijkgericht te werken. Als het kan worden de opdrachten die je daarvoor maakt samen met praktijk gedaan. De leergebieden worden halverwege leerjaar 3 examenvakken. Bij MM heb je de keuze uit aardrijkskunde en economie (en geschiedenis bij 3tl en 4tl). Bij MN gaat het om de vakken biologie en natuurkunde. MC kent de examenvakken (of certificaatvakken voor basis en kader) tekenen en lo2.
 3. Mens en Toekomst  
  In deze lessen maak je op een praktische manier kennis met beroepen in allerlei sectoren.
  * commercie (bv: verkoper, vertegenwoordiger) 
  * dienstverlening (bv: bejaardenverzorger)
  * technologie (bv: banen in de techniek)
  * ICT (alleen voor de theoretische leerweg)
  Ook maak je kennis met beroepen bij organisaties die zich richten op vrije tijdsbesteding, theater en sport en bewegen. Je gaat al gauw op snuffelstage en op excursie naar verschillende organisaties en bedrijven. Er komen leerlingen van MBO scholen op school die je meer vertellen over hun gekozen opleiding. Je ontdekt op deze manier zelf welke studierichtingen er later voor jou mogelijk zijn.
 4. Dienstverlening en Producten (vanaf leerjaar 3) .
  De sectoren commercie, zorg en welzijn en techniek worden uitgebreid belicht.
 5. Passielijn in leerjaar 1 en 2.
 6. Rekenen
  In de basis- en kaderopleiding krijg je standaard het vak rekenen.
  Bij de TL is rekenen opgenomen bij het vak wiskunde.
 7. B-uren
  Naast bovenstaande vakken heb je diverse B-uren (begeleidingsuren). Deze zijn vooral gericht op de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.

Nieuws

Laatste nieuwsberichten