Zorgarrangement

Op het Reeshof College kunnen wij je met een LWOO beschikking, op weg naar je diploma, onderwijs bieden.

 

Daarbij geldt wel dat: 

  • je alleen geplaatst kunt worden in de basis+/kader klas (Reeshof College - Onderwijsgroep Tilburg),
  • je kunt werken in een klas met daarin ± 25 leerlingen,
  • je voornamelijk een leerachterstand (van max. 2 jaar) hebt,
  • je eventueel licht sociaal-emotionele problematiek (bv. faalangst) hebt.

 

Je moet dus een leerling zijn die, met de extra hulp binnen de klas (eventueel in kleinere groepjes) van docent, onderwijsassistenten en eventueel remedial teacher, in staat is een diploma te halen.            

 

Binnen het Reeshof College kunnen wij je, als er sprake is van heftige sociaal-emotionele problematiek (i.c.m. leerachterstanden), niet de hulp bieden die je verdient.

 

Het volledige zorgplan staat bij onze algemene informatie.

PDF icoonToelatingsbeleid Reeshof College 20172018

PDF icoonToelatingsprocedure bij +185 inschrijvingen 20172018

 

In Tilburg is er een samenwerkingsverband tussen 7 schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs: Portvolio. Portvolio is met deze schoolbesturen verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor ruim 17.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle vo-leerlingen in de regio Tilburg een diploma naar vermogen behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij innemen.

portvolio

Nieuws

Laatste nieuwsberichten