Opleiden en opvoeden

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen op diverse manieren meepraten en meedenken over de gang van zaken op school. Wij praten in deze over partnerschap. Immers in de relatie die wij met elkaar aangaan kennen wij twee soorten rollen: 'te gast' en 'partners'. Als ouder/verzorger bent u verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. U gaat over bijvoorbeeld voedsel en kleding, over hoe laat naar bed (en hoe laat er weer uit!) en welke sportclubs er bezocht worden. Daar gaat de school niet over. Soms hebben we misschien een mening over één van deze onderwerpen, maar het is in de eerste plaats uw terrein. De school is verantwoordelijk voor de opleiding. Dan gaat het over zaken als de manier waarop de school georganiseerd is, welke docent er op welke klas staat, hoe de gebouwen ingericht worden,etc. Hier heeft de school haar zeggenschap. Dit betekent dat vragen vrij staat, maar ook dat het besluit bij de school ligt.

 

Daar waar opvoeding en opleiding elkaar raken, zijn ouders en school partners. Hier moeten we op elkaar kunnen rekenen, om de gezamenlijke doelstelling -uw kind zoveel mogelijk te laten leren- te kunnen bereiken. Waar ouders en school effectief samenwerken, ontstaat 'pedagogische kracht'. Hoe meer uw kind deze ervaart, hoe succesvoller hij/ zij op school zal zijn.

 

Wij hechten sterk aan een open, fatsoenlijke en respectvolle communicatie. Dit geldt tussen leerlingen, tussen docenten en leerlingen, tussen medewerkers onderling en natuurlijk geldt dit ook voor de communicatie met ouders/verzorgers vanuit school. Van de zijde van ouder(s)/verzorger(s) verwachten we hetzelfde in hun communicatie met medewerkers van onze school.

 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen voor ons een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs van onze school. Naast enkele formele geledingen stellen wij de betrokkenheid van enthousiaste ouder(s)/ verzorger(s) tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals excursies en sportdagen, erg op prijs.

Nieuws

Laatste nieuwsberichten