Verantwoordelijkheid

Ouders/verzorgers zijn samen met de school verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen. Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de opvoeding van jonge mensen. Zonder goed onderwijs is de kans op een goede toekomst veel kleiner.

Het Reeshof College ziet het als haar taak om leerlingen de optimale scholing te geven die in haar mogelijkheden ligt. Een taak die zij niet naar tevredenheid kan vervullen zonder goed contact met ouders/verzorgers. Informatie en communicatie zijn hierbij van groot belang. Op de eerste plaats is de mentor in dit contact belangrijk. Daarnaast organiseert het Reeshof College klankbordbijeenkomsten en nodigt ouders/verzorgers uit voor ouderavonden.

Het Reeshof College heeft een medezeggenschapsraad opgericht waar ook ouders/verzorgers aan deelnemen. Op die manier krijgt u als ouder/verzorger de mogelijkheid om zaken aan te kaarten en advies uit te brengen over het beleid van de school.

Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Ziek én beter melden

In gesprek met Rens