Klachten en verzekeringen

Niet alles loopt zoals het hoort. In een school gaat het om mensenwerk en daarbij gaat weleens wat mis. Als we weten wat er fout gaat dan kunnen we er iets aan doen.

Dus als er een klacht is: laat het ons weten!

 

Elke ouder die van mening is dat er niet overeenkomstig het leerlingenstatuut en leerlingenreglement wordt gehandeld, of anderszins een klacht heeft over gedragingen en beslissingen van de directie of het personeel, kan daarover zijn/haar bezwaar uiten tegen degene die de verkeerde handelswijze hanteert. Levert dit geen bevredigend resultaat op, dan kan deze ouder van betreffende leerling zich met zijn/haar bezwaar achtereenvolgens melden bij de mentor/docent en de directie. Wanneer met de mentor/docent niet tot een, voor beide partijen, aanvaardbare oplossing kan worden gekomen, doet de directeur een uitspraak. Als geen van de oplossingen afdoende wordt bevonden, kan de ouder in laatste instantie in beroep gaan bij de geschillencommissie.

 

Klachtenregelingen

Er zijn 2 scholen gevestigd op de locatie Reeshof College. Iedere school kent zijn eigen klachtenregeling. (Zie ook: 2 scholen onder één dak) De klachtenregelingen staan hieronder:

 

Onderwijsgroep Tilburg (klassen 1b/k, 2b/k, 3b, 3k, 4b, 4k)

SOVOT (klassen 1k/tl, 2tl, 3tl, 4tl)

Uitleg over verzekeringen:

PDF icoonRC verzekeringen Onderwijsgroep Tilburg en SOVOT

PDF icoonLeerlingenstatuut RC vastgesteld MR 13112012

PDF icoonSchoolreglement RC vastgesteld MR 13112012 

Nieuws

Laatste nieuwsberichten

Nieuws

Laatste nieuwsberichten