Medezeggenschap

2 Scholen onder één dak

Op de locatie Reeshof College hebben de besturen van de Stichting Onderwijsgroep Tilburg en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) de handen ineen geslagen om vmbo-onderwijs op alle niveaus aan te bieden (basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd-theoretisch en theoretisch).

 

Op deze locatie is een school van de Onderwijsgroep Tilburg en een school van het Beatrix College van SOVOT gevestigd.

 

  • De school van Onderwijsgroep Tilburg is een zelfstandige vestiging met Brinnummer 09VG.
  • De school van het Beatrix College van SOVOT is een nevenvestiging met Brinnummer 18XU 01

 

Onderwijsgroep Tilburg verzorgt de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en biedt leerwegondersteunend onderwijs. SOVOT verzorgt de (gemengde en) theoretische leerweg.

 

2 Medezeggenschapsorganen
Omdat er 2 scholen op 1 locatie zijn gevestigd kent de school 2 medezeggenschapsorganen. Dit zodat  medezeggenschap van personeel, ouders en leerlingen is geborgd op het niveau van het eigen bevoegd gezag.

 

  • Reeshof College OGT is een hoofdvestiging en heeft een medezeggenschapsraad.
  • Reeshof College SOVOT is een nevenvestiging en heeft een deelraad.

 

Beide medezeggenschapsorganen bestaan uit  een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel. Zij vinden in elkaar in het locatieafstemmingsoverleg, maar hebben ieder hun eigen bevoegdheden. 

PDF icoonMR reglement Reeshof College

 

Voor vragen aan/over de medezeggenschapsraad:

Secretaris van de MR, Dhr. Dave van Iersel, mail mr

 

Leden Medezeggenschapsraad

Voorzitter: Dhr. Rob Goertzen (OGT)

Lid personeel: Mw. Helen Beyers (OGT)

Lid ouder: Mw. Suzanne Geerts

Lid ouder: Dhr. Paul van Aanholt

Lid ouder: Dhr. Erik Severijns

Lid ouder: Mw. Cindy Pietsch

Leden Deelraad

Secretaris: Dhr. Dave van Iersel (SOVOT)

Lid personeel: Dhr. Thijs Mens (SOVOT)


 

De agenda en de notulen zijn op te vragen via de secretaris

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

 

Nieuws

Laatste nieuwsberichten