Schoolregels

Regels en afspraken zijn belangrijk om van een school een leuke plek te maken waar medewerkers en leerlingen goed en veilig kunnen werken en leren. Het Reeshof College communiceert deze regels en afspraken duidelijk naar ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Nog belangrijker is het dat leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers zich aan deze afspraken houden en elkaar hier op aanspreken.

 

Als je met veel mensen ergens moet samenleven en werken is het belangrijk dat de sfeer en het werkklimaat zo prettig mogelijk zijn en blijven. Het Reeshof College verwacht van haar leerlingen dat zij zich in de school en op het schoolplein respectvol gedragen ten opzichte van hun medeleerlingen en medewerkers en dat zij respectvol omgaan met het schoolgebouw en de inventaris.

Ook buiten het schoolterrein verwachten wij van onze leerlingen dat ze zich gedragen volgens onze stelregel:

Doe normaal en toon fatsoen!

 

PDF icoonschoolregels

 

Regels en afspraken

Nieuws

Laatste nieuwsberichten