Ziek/beter melden en verlof

Als uw kind wegens ziekte of om een andere reden de lessen niet kan volgen, moet u dit aan de school laten weten. 


Verzuim is één van de belangrijkste redenen voor het niet behalen van een diploma. Jongeren zijn in Nederland verplicht om tussen 5 en 17 jaar volledig dagonderwijs te volgen. Als ouder/verzorger bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind staat ingeschreven op een school en dat uw kind ook daadwerkelijk naar school gaat.

 

Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is en niet in staat is om naar school te komen of er is een plotseling doktersbezoek noodzakelijk:
Melden tussen 08.00 en 08.30 uur  via  013 578 47 70

 

Het plotselinge doktersbezoek moet dezelfde dag, middels het invullen van een absentiebriefje, schriftelijk worden bevestigd.

 

Beter melden

Wanneer de leerling beter is en weer naar school komt:

Melden tussen 08.00 en 08.30 uur  via  013 578 47 70

 

Bij het ziek dan wel beter melden, kun u een leerling uit leerjaar 3 aan de telefoon krijgen. Deze leerling doet praktijkervaring op vanuit de uitstroomrichting commercie. Graag uw begrip voor hun leerproces.

 

Verlof

Verlof, voor speciale gebeurtenissen, dokters-, tandarts-, orthobezoek, e.d., moet altijd ruim van tevoren, door het volledig invullen van een absentiebriefje, schriftelijk bij de teamleider worden aangevraagd. Hieronder kunt u het absentiebriefje downloaden en printen. Verlof achteraf aanvragen is een onwenselijke situatie en wordt niet op prijs gesteld.


Voor verlof buiten de vakanties geven wij in principe geen toestemming. Wanneer u van mening bent dat er een belangrijke reden is voor een afwijkende vakantie, dan kunt u schriftelijk toestemming vragen aan de directeur.


Ongeoorloofd verzuim melden wij altijd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. Bij niet gemelde afwezigheid nemen wij telefonisch contact met u op.

 PDF icoonAbsentiebriefje

(niet te gebruiken bij ziek of beter melden!) 

 

ziek en beter

Nieuws

Laatste nieuwsberichten