Het Reeshof College is een school om trots op te zijn! Op een prachtige locatie wordt door een hardwerkend team vmbo onderwijs geboden aan maximaal 750 leerlingen. Ons onderwijs is aantrekkelijk en motiverend. ‘Leren door te doen’ is belangrijk. We leggen daarvoor contacten met bedrijven en organisaties in de buurt en daarbuiten. Maar ook de school zelf is voor ons een oefenplaats waar leerlingen in praktijksituaties kunnen leren. Door een brede oriëntatie op beroepen en intensieve loopbaanbegeleiding komen de leerlingen tot een goede keuze voor het vervolgonderwijs. Kenmerkend voor de school zijn de goede sfeer, de korte lijnen onderling en de uitstekende resultaten.

Het Reeshof College biedt onderwijs aan voor alle niveaus van het vmbo. De besturen van de Onderwijsgroep Tilburg en SOVOT hebben de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken. Op de locatie is een school van de Onderwijsgroep Tilburg (zelfstandige vestiging) en een school van het Beatrix College van SOVOT (nevenvestiging) gevestigd. Onderwijsgroep Tilburg verzorgt de basis en kaderberoepsgerichte leerweg en biedt leerwegondersteunend onderwijs. SOVOT verzorgt de gemengde en theoretische leerweg. De school werkt vanuit een ‘één locatiegedachte’: het Reeshof College opereert als één school. De directeur van het Reeshof College is namens Onderwijsgroep Tilburg en SOVOT belast met en verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van het beleid.

Wegens vertrek van de huidige directeur zoekt het Reeshof College per 1-1-2021 een:

Directeur (m/v) 1,0 fte
‘Een stevige leidinggevende met passie voor de doelgroep en visie op de toekomst’

Onze nieuwe directeur is in de eerste plaats een onderwijskundig leider. Je bent zichtbaar aanwezig in de school en stimuleert kwaliteitsverbetering en professionalisering op alle beleidsterreinen. Als directeur heb je een toekomstgerichte visie op het (intersectorale) vmbo onderwijs en stel je van daaruit ambitieuze doelen, die je samen met de teamleiders en teamleden behaalt. Extern ben je in staat om de school goed te (re)presenteren. Je weet wat ouders bezighoudt, daarnaast ben je in staat om binnen de bestuurlijke moederorganisaties de weg te vinden en een goed evenwicht te bewaren. Je bevordert een stevige verankering in het voedingsgebied en uiteindelijk hoge tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel.

Als onze nieuwe directeur onderwijs beschik je over:
• academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een relevante managementopleiding (bv. TIAS, NSO, SIOO);
• brede beleidsmatige en praktische kennis van onderwijskundige ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs;
• affiniteit met en passie voor onze doelgroep;
• een betrokken basishouding en een energieke, stevige persoonlijkheid;
• uitstekende communicatieve en enthousiasmerende vaardigheden;
• ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs.

Wij bieden:

• een uitdagende functie in een prachtige school die goed bekend staat;
• kundige medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de leerlingen;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de huidige cao-VO, salariëring in schaal 14;
• sparring en ondersteuning binnen het brede verband van de stichtingen.

Een assessment en referentiecheck maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van deze oproep vragen of interesse, bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink (adviseur) op 0640138451. Een uitgebreid functieprofiel kan opgevraagd worden door te mailen naar info@hetonderwijsbureau.nl. De eerste gesprekken met Het Onderwijsbureau BV vinden plaats in week 40, gesprekken met de benoemingsadviescommissie volgen op 6 en 14 oktober (beiden in de middag). Reageren is mogelijk t/m 25 september via deze link.