Wij zoeken een enthousiaste en toegankelijke directeur Reeshof College met een visie op het vmbo van de toekomst!

Download het volledige profiel via: https://beteor.nl/vacatures/directeur-reeshof/

Het Reeshof College is een school voor ruim 700 vmbo-leerlingen in Tilburg. De resultaten zijn erg goed en de school staat in de top 5 van beste vmbo-scholen in Nederland. De aantrekkingskracht van de school is zo groot, dat er zelfs loting nodig is om te bepalen welke aangemelde kinderen daadwerkelijk geplaatst kunnen worden. De bijna 90 medewerkers zijn erg bevlogen. Zij hebben een groot hart voor de leerlingen en de onderlinge betrokkenheid is groot.

De cultuur op deze jonge school is open en weinig hiërarchisch. De setting is dynamisch en er wordt gedacht in mogelijkheden. Leerlingen worden gezien en gekend en medewerkers weten elkaar makkelijk te vinden (korte lijnen).

Er is een traject gestart om een nieuw onderwijsconcept vorm te geven en daarin zijn al eerste stappen gezet. Zo is een extra praktijkvak geïntroduceerd in klas 1 en 2. In het nieuwe schooljaar 2022-2023 worden de volgend stappen gezet. Er zal in ieder geval een regiegroep worden ingericht, naast de bestaande werkgroepen.

De opdracht

 • De samenwerking in het relatief “jonge” managementteam een impuls geven, waarbij er in ieder geval aandacht is voor het ontwikkelen van leiderschap en teamontwikkeling.
 • Een vervolg geven aan het reeds gestarte ontwikkeltraject om tot een nieuw onderwijsconcept te komen. Vaardigheden vormen de kern van dit nieuwe concept en daar hoort het realiseren van een leercultuur voor leerlingen en medewerkers bij. Het is belangrijk om het team in deze ontwikkeling goed mee te nemen, zodat van elkaar en samen leren de standaard wordt. Van de directeur wordt een heldere visie op het vmbo van de toekomst verwacht.
 • Het verder ontwikkelen van de professionele cultuur, waarin het gewoon is om medewerkers aan te spreken op gemaakte afspraken & verantwoordelijkheden.
 • Samen met de teamleiders zorgdragen voor de dagelijkse aansturing van de organisatie door ruimte te geven binnen duidelijke kaders.
 • Het met verve intern & extern vertegenwoordigen van het Reeshof College en het behartigen van de belangen van het Reeshof College bij de twee besturen OGT en SOVOT.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Een ondernemende, creatieve en enthousiaste leidinggevende.
 • Een toegankelijk en zichtbaar boegbeeld; tussen de leerlingen willen staan en aanwezig zijn op de werkvloer.
 • Een nieuwsgierig en energiek persoon met een flinke dosis lef.

Selectie-eisen

 • Kennis van de vmbo-doelgroep.
 • Ervaring met veranderingsprocessen en / of een vernieuwingstraject.
 • Ruime leidinggevende ervaring.
 • WO denkniveau.
 • Afgeronde of nog af te ronden master management.

Selectiewens: de ideale kandidaat is bereid om zich voor langere tijd aan de school te verbinden en te investeren in de relatie met leerlingen en medewerkers.