Het Reeshof College is een middelbare school voor vmbo. We bieden onderwijs aan de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg. Aan de hand van het diploma dat behaald wordt, stroomt een leerling door naar verder onderwijs. 

Allereerst en bovenal is het Reeshof College een warme school met oog en hart voor de leerling. We richten ons niet alleen op cognitieve ontwikkeling, maar ook op persoonlijke ontwikkeling.  

Met het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes geven we leerlingen een basis voor hun toekomstige opleidingen en beroep(en). Het meegeven van beroepsbeelden en bijbehorende beroepshoudingen is daarom een belangrijk speerpunt van de school. Het zoeken en realiseren van aanknopingspunten met de praktijk binnen en buiten de school is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Leerlingen worden hierdoor gemotiveerd en meer betrokken bij hun onderwijs. Het Reeshof College wil in dit proces samenwerken met ouders/verzorgers en maatschappelijke organisaties. 

 

We zoeken ter ondersteuning van de praktijklessen Dienstverlening en Producten een collega die docent en leerlingen ondersteunt en begeleid tijdens de praktijklessen dienstverlening en producten.  

 

Heb jij een opleiding tot instructeur VO-MBO afgerond en lijkt het jou mooi om in een dynamische en lerende omgeving te werken maak dan jouw interesse kenbaar door voor 15 december een mail met CV te sturen aan ptonnaer@reeshofcollege.nl 

Categories: Uncategorized