U wilt uw kind aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4?

Maak dan een afspraak voor een intakegesprek met mevrouw Gibbes. (agibbes@reeshofcollege.nl). Uit het intakegesprek blijkt of wij uw kind kunnen bieden wat u verwacht. En of dat past binnen ons zorgarrangement. U laat de huidige school van uw kind weten dat u interesse hebt in het Reeshof College.

U ontvangt de aanmeldformulieren als uw kind geplaatst kan worden.

Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met de teamleider.

Contact

*Let op; instroom in leerjaar 4 is in veel situaties niet mogelijk, omdat het examenprogramma in leerjaar 3 al van start is gegaan.