Mocht je te maken hebben met ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie) dan kan je bij je eigen mentor terecht, maar ook bij een vertrouwenspersoon. 

Een vertrouwenspersoon biedt allereerst een luisterend oor en helpt jou bij de aanpak van je probleem, hoe klein of groot ook. Samen wordt dan gezocht naar mogelijke oplossingen. De vertrouwenspersoon vertelt in principe aan niemand wat er is besproken. Dus ook niet aan je mentor, studieloopbaanbegeleider, ouders of iemand anders.

Bij seksueel misbruik is de vertrouwenspersoon wel verplicht dit aan de vertrouwensinspecteur te melden.  Dit wordt altijd vooraf met jou besproken.

Dus alleen met jouw medeweten wordt er met anderen over je probleem gesproken.

Je hoeft je niet te schamen. Als je eenmaal de stap hebt durven zetten om je verhaal te vertellen, kan dat een grote opluchting zijn.

Je kunt de vertrouwenspersoon contacten via Teams of een mailtje sturen. Zie hieronder de contactgegevens