Laat het de school weten als uw kind wegens ziekte of om een andere reden de lessen niet kan volgen. Dit is verplicht.

Verzuim is één van de belangrijkste redenen voor het niet halen van een diploma. Jongeren zijn in Nederland verplicht om tussen 5 en 17 jaar volledig dagonderwijs te volgen. Als ouder/verzorger bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind staat ingeschreven op een school en dat uw kind ook daadwerkelijk naar school gaat.

Ziek melden

Uw kind is ziek en kan niet naar school komen?

Meldt uw kind dan ziek met de Magister-app voor ouders (handleiding) of bel tussen 08.00 en 08.30 uur naar  013 578 47 70

Het plotselinge doktersbezoek bevestigt u schriftelijk. Doe dit nog dezelfde dag door  een absentiebriefje in te vullen.

Beter melden

Uw kind beter is beter en komt weer naar school?
Meldt dit tussen 08.00 en 08.30 uur  via  013 578 47 70

Let op! U kunt een leerling uit leerjaar 3 aan de telefoon krijgen. Deze leerling doet praktijkervaring op vanuit de uitstroomrichting commercie. Graag uw begrip voor hun leerproces.

Verlof 

U vraagt verlof voor speciale gebeurtenissen, dokters-, tandarts-, orthobezoek en dergelijke altijd ruim van tevoren schriftelijk aan bij de teamleider. Hiervoor gebruikt u een absentiebriefje.  Het absentiebriefje download en print u. Verlof achteraf aanvragen is onwenselijk en stelt de school niet op prijs.

Voor verlof buiten de vakanties geeft de school in principe geen toestemming. Wanneer u van mening bent dat er een belangrijke reden is voor een afwijkende vakantie, dan kunt u schriftelijk toestemming vragen aan de directeur.

Ongeoorloofd verzuim meldt de school altijd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. Bij niet gemelde afwezigheid nemen wij telefonisch contact met u op.