Privacy

Reeshof College is onderdeel van Onderwijsgroep Tilburg en SOVOT. Bij het aanvragen van informatie, het registreren, het stellen van een vraag, het aangaan van overeenkomsten, et cetera, zullen persoonlijke gegevens aan u worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden door Onderwijsgroep Tilburg en/of SOVOT verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Hoe wij omgaan met gegevens van onze leerlingen, studenten hebben wij vastgelegd in ons Privacy Reglement Leerlingen.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Marketingdoeleinden

Het kan zijn dat wij ten behoeve van onze dienstverlening gebruikmaken van uw gegevens voor het toezenden van – naar onze mening – voor u van belang zijnde informatie. Onderwijsgroep Tilburg en/of SOVOT voert hierin een terughoudend en selectief beleid. Als u informatie niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u dit altijd, door het sturen van een e-mail, aan ons kenbaar maken. Stuur de e-mail naar marcom@onderwijsgroeptilburg.nl 

Inzage, correctie en recht van verzet

Als u een relatie met Onderwijsgroep Tilburg en/of SOVOT heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Wanneer het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kunt u melden bij:

Onderwijsgroep Tilburg
t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
E privacy@onderwijsgroeptilburg.nl
Postbus 1330
5004 BH Tilburg

Bescherming

Onderwijsgroep Tilburg en/of SOVOT treft – in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen het onbevoegd gebruikmaken ervan door derden en om elke vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Websites van derden

Op de websites van Onderwijsgroep Tilburg en/of SOVOT kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is daarop niet van toepassing. Onderwijsgroep Tilburg en/of SOVOT draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze websites bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren.

Wanneer u de website bezoekt kunt u aangeven welke cookies geplaatst mogen worden. daarnaast bieden de meeste internetbrowsers de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst.  Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Online advertenties

Sites van Onderwijsgroep Tilburg en/of SOVOT maken gebruik van Google AdWords, Facebook en Instagram om gerichte en relevante advertenties te tonen. Hiervoor wordt bezoek aan de publieke pagina’s van onze website anoniem geregistreerd om zo relevante advertenties te kunnen tonen, bijvoorbeeld via remarketing. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen of gedeeld.

Social media

Op sites van Onderwijsgroep Tilburg en/of SOVOT zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter en YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code kan cookies plaatsen. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.