Update 24 maart 2020 14:00

Beste ouder/verzorger,

Laten we beginnen met het belangrijkste. Ik hoop dat deze brief u en uw familie en vrienden in goede gezondheid bereikt! Het bestrijden van Corona houdt heel Nederland in haar greep. Ook het onderwijs moet dagelijks aanpassen aan bijgestelde afspraken.
Vandaag heeft de minister het besluit genomen dat de landelijke examens niet doorgaan. De resultaten van de Schoolexamens, de zogenaamde PTA-onderdelen, worden daarmee bepalend voor het slagen of zakken van leerlingen. Door deze aanpassing, is het voor ons als school nodig om goed te bestuderen wat dit betekent. Om dit zorgvuldig te kunnen doen en om de veiligheid van leerlingen en collega’s zo goed mogelijk te borgen, schorten wij de Schoolexamens voorlopig op. De geplande Schoolexamens in de vorm van CT’s, die deze week zouden starten, worden dus allemaal uitgesteld tot een later moment.
Zodra er meer duidelijkheid is over de inhoud en planning van de Schoolexamens zullen wij dit uiteraard direct aan u en uw kind doorgeven. De verwachting is dat er in de loop van deze week meer duidelijkheid zal komen vanuit het ministerie. Totdat we starten met de CT-week is het belangrijk dat de voorbereiding hierop doorgaat. Het advies van ons is dan ook om te blijven leren en oefenen. Ik doe dringend het verzoek aan u om uw kind daarop te stimuleren en te ondersteunen zodat deze zo goed mogelijk voorbereid aan het Schoolexamen kan beginnen. Ook wij als school gaan dat doen door nog meer energie te steken in het geven van digitale lessen en het sturen van examens en opgaven om te oefenen. Alle stof voor het examen is behandeld. Voor nu is het belangrijk om vooral te oefenen voor de CT’s.
Voor vragen verwijs ik u naar de mentor. Blijf fit en gezond en houd uw kind in ‘vorm’ voor de CT-week straks.

Met vriendelijke groet,
Esger van Baest
Directeur

Update 20 maart 2020 16:30


Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s),

De eerste week thuis zit er bijna op. We hopen dat er in jullie gezinnen een beetje rust en structuur is gevonden. Zoals beloofd vandaag een update vanuit het Reeshof College over een aantal zaken:

CT-week examenleerlingen
Woensdag 25 maart start voor de examenleerlingen de CT-week in aangepaste vorm. In een apart schrijven vandaag zullen de examenleerlingen geïnformeerd worden over rooster, inhoud, voorbereiding, werkwijze etc.

Onderwijs voor leerjaar 1 t/m 3
Vanaf maandag staat er een nieuw, aangepast rooster in magister. Voor elk vak is één contact moment gepland. Dit betekent het volgende:

 • In het geplande lesmoment in magister staat voor dat betreffende vak een weekplanning voor de leerling. Neem deze door met uw zoon/dochter.
 • De docent is op het moment dat de les beschikbaar indien mogelijk verzorgt de docent een digitale les met ‘Microsoft Teams’. Het kan om uiteenlopende reden zo zijn dat dit de komende week nog net helemaal lukt of werkt. Sowieso is de docent beschikbaar om Magister-berichten met vragen van leerlingen te beantwoorden.
 • Magister is en blijft de plek om voor leerlingen op te halen wat ze moeten doen voor school.Mentor
  Komende week zal iedere mentor in ieder geval 1 keer contact hebben (digitaal of telefonisch) om te vragen hoe het gaat en of alles lukt met het werken thuis.
  Activiteiten tot aan de meivakantie
  Alle activiteiten tot 6 april op school (buiten de examens) zijn, zoals u heeft kunnen lezen, vervallen.
 • Schoolfeest leerjaar 1, cito leerjaar 1 en stage leerjaar 1 vervalt, wellicht wordt dit op een later moment gepland.
 • Er is nog geen uitsluitsel over The Final Prom voor leerjaar 4, dit wordt komende week bekeken.

Opvang leerlingen
Wanneer u opvang nodig heeft voor uw zoon/dochter kunt u dat aan de teamleider laten weten. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor leerlingen van wie beide ouders een essentieel beroep hebben en die passen binnen de RIVM richtlijn.

Met vriendelijke groet, Esger van Baest
Directeur Reeshof College

20200320 Brief CT leerjaar 4 TL

20200320 info 4BB CTweek

20200320 info 4KB CTweek

Instructie downloaden teams

 

Update 18 maart 2020 14:40

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Net als jullie worden ook wij sinds donderdag 12 maart wat heen en weer geslingerd door het nieuws over wel naar school, niet naar school, wel naar school voor SchoolExamens. Ik kan mij goed voorstellen dat jullie hier, net als ik, wat onrustig van worden. Bij het Reeshof College doen we ons best om zo rustig mogelijk te blijven en goed doordachte beslissingen te nemen. 

Gelukkig hebben we bij het Reeshof College het SchoolExamen, zoals dat beschreven staat in het PTA, bijna helemaal afgerond. Het praktijkgedeelte zowel profiel- als de keuzedelen zijn volledig afgerond. Voor de theorievakken rest nog een laatste toets (het CT) en voor sommige talen nog een mondeling. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken op welke manier we in de loop van de volgende week kunnen starten met maken van CT’s en daarna met het maken van het CSPE. Dit alles binnen de normen van het RIVM! Voor leerlingen die nog losse onderdelen van het PTA of SchoolExamen moeten inhalen wordt gezocht naar goede oplossingen, zowel voor het School als het Centrale Examen. De regelgeving hierover is door de minister erg versoepeld en dat geeft ons mogelijkheden voor maatwerk. 

Belangrijk is dat de examenkandidaten fit en in vorm blijven. Dat laatste op leergebied. Blijf dus elke dag leren voor de CT’s en de examens. Dit kan prima via Examenblad.nl of oefenen.facet.onl of andere ‘kanalen’ genoemd bij de stofomschrijving die te vinden is bij de planning van de toets in Magister en ook nog een keer opgenomen als bijlage bij deze mail. Daarnaast hebben veel docenten in Magister al oefenstof klaargezet waarmee leerlingen aan het leren kunnen blijven. Via Magister-Berichten kun je met vragen stellen aan de docent. We zijn druk bezig om online mogelijkheden in te richten. Alle leerlingen hebben een Office-365 account. Het is goed daarop al in te loggen en ‘Teams’ te activeren en hierin in te loggen. Het downloaden van de ‘Teams’ app op een mobiel device is aan te bevelen en het is goed om dat nu vast te onderzoeken thuis. Informatie hierover volgt snel.

Mijn verzoek aan jullie als ouders en leerlingen is om de rust te bewaren. We komen zo snel mogelijk met meer informatie. Voor echt dringende vraag zoek ajb contact met de mentor. Die kan waarschijnlijk al veel vragen beantwoorden. Voor specifieke vragen over Corona hebben we een e-mailadres beschikbaar gesteld, die vragen kunt u stellen via corona@reeshofcollege.nl 

We houden u via de mail zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren u op korte termijn verder rondom de schoolexamens.

 

Met vriendelijke groet,

Esger van Baest
Directeur

Stofomschrijving 4BB
Stofomschrijving 4KB
Stofomschrijving 4TL

 

Update 16 maart 2020 16:10

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),

Via deze mail willen we jullie inlichten over wat wij en jullie deze week gaan doen.

Het allerbelangrijkste is dat iedereen die zich niet lekker voelt, of twijfelt aan zichzelf, binnen blijft en zo min mogelijk contact met anderen heeft. Houd dit vol tot je 24 uur géén klachten meer hebt. Deze regel geldt voor jullie hele leven en iedereen in Nederland.

Klik hier voor een filmpje waarin het belang wordt uitgelegd. 

Hoe nu verder voor het onderwijs?

Deze week gaan alle docenten hard aan de slag om een oplossingen voor het onderwijs te bedenken. Hierbij zijn we op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 1. Hoe gaan we de problemen voor de leerlingen in het examenjaar oplossen?
 2. Hoe gaan we de problemen voor de leerlingen van de andere leerjaren oplossen?
 3. Hoe gaan we alle leerlingen de komende weken zo goed mogelijk onderwijs geven?
 4. Alle activiteiten die tot en met maandag 06-04-20 al waren gepland komen te vervallen. Kunnen die ook anders of gaan we die inhalen?

Waar mogelijk geven wij vrijdag 20-03-20  antwoorden op bovenstaande vragen. Ons doel is dat iedereen zijn diploma gaat halen of zijn/haar schooljaar zo goed mogelijk afsluit.

Morgen kunnen de leerlingen die nog belangrijke schoolspullen in hun kluisje hebben deze op komen halen. We willen niet dat leerlingen komen voor spullen die kunnen wachten of om te kletsen met hun klasgenoten. Wij zijn juist ‘gesloten’ om te voorkomen dat veel kinderen en volwassenen te veel en vaak met elkaar in contact komen.

Hieronder zien jullie de tijden waarop leerlingen moeten komen als zij iets willen pakken.

Ophalen noodzakelijke spullen leerlingen

1A/2A/3A/4A                  10.45u-11.00u
1B/2B/3B/4B                   11.10u-11.25u
1C/2C/3C/4C                   11.35u-11.50u
1D/2D/3D/4D                 12.00u-12.15u
1E/2E/3E/4E                   12.25u-12.40u
1F/2F/3F/4F                    12.50u-13.05u
1G/2G/3G/4G                 13.15u-13.30u
–/2H/3H/4H                   13.40u-13.55u

Wat kunnen leerlingen tot vrijdag 20-03-20 in ieder geval doen?

 • Kom niet in vakantiestemming!
 • Houd magister, de site en e-mail in de gaten!
 • Alle examenleerlingen moeten gaan leren voor hun ct’s en examens. Deze gaan vroeg of laat door of gaan beginnen!
 • Wij werken hard aan écht ‘onderwijs op afstand’, ondertussen mogen leerlingen al best dm’en of mailen met docenten.

 

Bedankt voor jullie geduld, medewerking en inzet!

Namens het hele Reeshof College,
De schoolleiding

Leerjaar 1- Debbie van de Guchte dvdguchte@reeshofcollege.nl
Leerjaar 2 – Sebas Bostelaar sbostelaar@reeshofcollege.nl
Leerjaar 3 en 4 B/K – Patrick Tonnaer ptonnaer@reeshofcollege.nl
Leerjaar 3 en 4 T – Dave van Iersel daviersel@reeshofcollege.nl (in de mail gisteren stond hier helaas een verkeerd adres. Graag dit adres gebruiken om meneer Van Iersel te mailen.

Directeur Esger van Baest evbaest@reeshofcollege.nl

 

Update 15 maart 2020 19:45

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Vanmiddag hebben de ministers Slob en Bruins in een persconferentie laten weten dat vanaf morgen tot en met (vooralsnog) 6 april alle scholen voor het basis en voortgezet onderwijs dicht gaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit betekent dat de leerlingen zonder expliciete uitnodiging niet naar school mogen komen. Leerlingen hebben echter geen vakantie. Wij zetten alles op alles om zo snel mogelijk (afstands)onderwijs te kunnen verzorgen. Wij moeten hierbij de prioriteit aan onze examenleerlingen geven. Nadere specifieke berichtgeving hierover aan de examenkandidaten volgt zo spoedig mogelijk. Het ministerie geeft hiervoor deze week een handreiking.

Voor leerlingen van ouders die werkzaam zijn in zogenaamde ‘vitale beroepen’, zoals vastgesteld in de richtlijn van het ministerie, bieden wij indien noodzakelijk de gelegenheid om van de schoolse faciliteiten gebruik te blijven maken. Wij verzoeken u, indien van toepassing, dit kenbaar te maken bij de betreffende teamleider. Wij maken daarbij de kanttekening dat men ook bij deze leerlingen de aanwijzingen van het RIVM over thuisblijven in acht neemt.

Uw zoon of dochter zal wellicht nog (school)spullen in het kluisje hebben liggen. Deze zijn natuurlijk ook nodig voor de (afstands)studie. Hoe en op welke wijze leerlingen (school)spullen kunnen komen halen, zal snel gecommuniceerd worden. Ook hiervoor geldt dat u en de leerling de aanwijzingen van het RIVM in acht nemen.

We blijven zo goed mogelijk met u communiceren. Het heeft onze sterke voorkeur vragen per mail en gericht aan de juiste persoon te ontvangen. U zult begrijpen dat wij telefonisch niet altijd meer bereikbaar zijn en/of de betreffende persoon niet altijd meer op school is. Voor onderwijskundige vragen met betrekking tot uw zoon of dochter kunt u de mentor mailen. Voor organisatorische zaken met betrekking tot uw zoon of dochter kunt u de betreffende teamleider mailen.

Leerjaar 1- Debbie van de Guchte dvdguchte@reeshofcollege.nl
Leerjaar 2 – Sebas Bostelaar sbostelaar@reeshofcollege.nl
Leerjaar 3 en 4 B/K – Patrick Tonnaer ptonnaer@reeshofcollege.nl
Leerjaar 3 en 4 T – Dave van Iersel daviersel@reeshofcollege.nl

Wij vragen uw begrip voor het feit dat we in de huidige omstandigheden de tijd nodig hebben om het een en ander verder vorm te geven. Dit is voor alle partijen een unieke situatie waarbij wederzijds begrip en flexibiliteit belangrijke voorwaarden voor succes zijn.

Met vriendelijke groet,

Esger van Baest
Directeur

 

Update 15 maart 2020 19:20

Het kabinet heeft vanmiddag besloten dat alle scholen tot 6 april dicht gaan i.v.m. het coronavirus.
Ouders en leerlingen zullen vanavond een e-mail ontvangen met verdere informatie.

 

 

Update 12 maart 2020

Premier Rutte heeft 12 maart een persconferentie gegeven met nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Rutte deed een hele duidelijke oproep: houd basisscholen, voortgezet onderwijs en mbo’s open. En dat is ook wat wij doen: onze scholen blijven open.

 

Hieronder vind je onze veelgestelde vragen en antwoorden. We hebben deze bijgesteld naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van 12 maart.

Wordt de school nu gesloten?

Nee, we sluiten de school niet. Daar is op dit moment geen reden voor.

 

Mag ik nog handen schudden?

Nee, voor heel Nederland geldt: ‘geen hand schudden’.

 

Ik heb lichte klachten zoals hoesten, verkoudheid en verhoging. Moet ik nu thuisblijven?

Ja, de school volgt de richtlijnen van RIVM voor Noord-Brabant en die geven aan dat je thuis blijft.

Je kunt je ziekmelden volgens de gebruikelijke procedure.

 

Ik heb geen klachten. Kan ik toch gewoon naar school komen?

Dan is er geen reden om thuis te blijven. Je komt dus gewoon naar school.

 

Krijgen we nu extra vakantie?

Nee, je krijgt geen extra vakantie. Heb je lichte klachten? Werk dan thuis zoveel mogelijk aan schoolopdrachten.

 

Is er een aangepast rooster?

Lesroosters kunnen worden aangepast. Ook kan het zijn dat het onderwijs anders wordt aangeboden/verzorgd. Dat verschilt per school.

 

Moet ik gemiste lessen inhalen?

Dit kun je het beste bespreken met je mentor.

 

Ik mis een toets / examen omdat ik niet naar school kan. Hoe moet dat nu?

Docenten gaan hun best doen om alsnog je toets of examen af te nemen als je geen gezondheidsklachten meer hebt.

 

Ik heb binnenkort een excursie. Gaat die gewoon door?

Nee, voorlopig niet. Dat geldt voor binnen- en buitenland. We volgen het advies van RIVM.

 

Ik heb lichte klachten. Mag ik wel gewoon op bezoek of naar evenementen?

Het advies van het RIVM is om bij lichte klachten thuis te blijven. Ga dus niet op bezoek of naar plekken waar veel mensen (meer dan 100 personen) bij elkaar zijn.

 

Tot wanneer gelden bovenstaande maatregelen?

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart 2020. We volgen de regels van het RIVM en de GGD. Deze zijn steeds te vinden op onze website. Houd deze site dan ook goed in de gaten.

 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen die te maken hebben met je studie, kun je terecht bij je mentor.

Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of bel met de GGD: 0900-4636443

Update: 10 maart 2020

Minister-president Rutte heeft maandag 9 maart in een persconferentie nadere richtlijnen gegeven. Belangrijk nieuws voor ons is dat de scholen in Brabant gewoon open blijven. Naast alle andere maatregelen is nieuw dat je beter geen handen kunt schudden.

Dus vanaf nu:

 • handen regelmatig wassen met handzeep
 • hoesten in je elleboog
 • papieren zakdoeken gebruiken
 • geen handen schudden

 

Onderwijsgroep Tilburg volgt het advies van het RIVM en past daarom haar beleid hierop aan.

Aangepast beleid Onderwijsgroep Tilburg ten aanzien van het Coronavirus:

 1. Voor iedereen die klachtenvrij is geldt nog steeds dat er geen reden is om thuis te blijven of om drukke plekken te mijden.
 2. Medewerkers, studenten en leerlingen met milde gezondheidsklachten moeten hun sociale contacten beperken. Dit betekent dat zij bij verkoudheid, hoesten en/of koorts thuis blijven. Zij komen niet werken, gaan niet naar school en lopen geen stage. Als er geen vervanging is, sturen we studenten en leerlingen naar huis.
 3. Medewerkers met milde gezondheidsklachten werken zoveel mogelijk vanuit huis via de laptop van Onderwijsgroep Tilburg of op het eigen device. Deze medewerkers informeren hun leidinggevende. Ook maken zij afspraken over thuis werken met de leidinggevende en eventueel met de collega’s.
 4. Aan studenten en leerlingen met milde gezondheidsklachten vragen we of zij zoveel mogelijk thuis willen werken aan schoolopdrachten.
 5. Medewerkers, studenten en leerlingen met milde gezondheidsklachten die toch naar school komen, sturen we vanwege het RIVM-advies preventief naar huis. Leidinggevenden en docenten nemen hiervoor het initiatief.
 6. Studiereizen, schooluitjes of events in groepsverband schorten we voor de komende week op. Is opschorting niet mogelijk, dan gelasten we ze af. Dit geldt voor medewerkers, studenten en leerlingen en voor het binnen- en buitenland. Indien het RIVM met een ander advies komt, stellen we ons beleid bij.
 7. Individuele reizen naar het buitenland (bv buitenlandse stage) kunnen doorgaan mits de persoon klachtenvrij is en de reis niet gaat naar code rood of code oranje gebieden.
 8. Verder vragen wij aan alle medewerkers, studenten en leerlingen om ook in de vrije tijd het advies van het RIVM te volgen. Ga dus bij milde gezondheidsklachten niet op bezoek of naar plekken waar veel mensen bijeen komen.

Heb je nog vragen? Medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende. Studenten en leerlingen bij hun SLB’er of mentor.

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Over het advies van RIVM om bij lichte klachten thuis te blijven.

Ik heb lichte klachten zoals hoesten, verkoudheid en verhoging. Moet ik nu thuisblijven?

Ja, Campus 013 volgt de richtlijnen van RIVM voor Noord-Brabant. Het RIVM geeft aan dat je thuis blijft. Je moet je wel ziek melden bij school.

Ik heb geen klachten. Kan ik toch gewoon naar school komen?

Dan is er geen reden om thuis te blijven. Je komt dus gewoon naar school.

Wordt de school nu gesloten?

Nee, de school wordt niet gesloten. Daar is op dit moment geen reden voor. Er is geen sprake van een officiële besmetting.

Krijgen we nu extra vakantie?

Nee, je krijgt geen extra vakantie. Heb je lichte klachten? Werk dan thuis zoveel mogelijk aan schoolopdrachten.

Is er een aangepast rooster?

Nee, er is geen aangepast rooster.

Moet ik gemiste lessen inhalen?

Dit kun je het beste bespreken met je docent of je mentor.

Ik mis een toets / examen omdat ik niet naar school kan. Hoe moet dat nu?

We gaan ons best doen om die toets  /examen af te nemen als je weer op school bent.

Ik heb deze week een schoolreis. Gaat die gewoon door?

Nee, schoolreisjes gaan deze week niet door. Dat geldt voor binnen- en buitenland. We volgen het advies van RIVM.

Ik heb lichte klachten. Mag ik wel gewoon op bezoek of naar evenementen?

Het advies van het RIVM is om bij lichte klachten thuis te blijven. Ga dus niet op bezoek of naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn.

Gelden bovenstaande maatregelen voor de hele week?  

Dat weten we niet. Als het nodig is passen we onze maatregelen elke dag aan. We volgen de regels van het RIVM en de GGD. Deze zijn steeds te vinden op onze website. Houd deze site dan ook goed in de gaten.

Mijn docent is ziek. Wat nu?

We proberen de docent te vervangen. Lukt dat niet, dan kan het zijn dat we je naar huis sturen.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen die te maken hebben met je studie, kun je terecht bij je mentor

Vragen over medische klachten kun je stellen aan je huisarts of bel met de GGD: 0900-4636443