Een veilige omgeving om te studeren is belangrijk zolang het coronavirus nog onder ons is. Bij het Reeshof College zijn we daar elke dag mee bezig.  

Alleen samen krijgen we corona onder controle
Onze medewerkers en leerlingen hebben aandacht voor elkaars gezondheid en veiligheid. We hanteren hierbij een aantal regels gebaseerd op de RIVM richtlijnen:

Coronavirus updates en veel gestelde vragen voor ouder(s) en verzorger(s) 

Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Wel geven we iedereen zoveel als mogelijk de ruimte, zodat iedereen zich hier prettig in kan voelen.

We nemen nog zoveel als mogelijk in acht:

Ventilatie: Vanuit de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werk- en leeromgeving blijven wij zorgen voor een goede ventilatie in ons schoolgebouw. Op basis
van extern onderzoek dat in september 2020 werd uitgevoerd, voldoen wij aan de gestelde
normen voor zowel de klaslokalen als onze kantoorruimtes. Daarnaast is het advies om met regelmaat tussentijds te luchten waar dat mogelijk is.

Preventief zelftesten: Dit blijft gehandhaafd. Leerlingen en
medewerkers worden gevraagd om twee keer in de week een
zelftest te doen, ook als er geen klachten zijn. Dit is voor iedereen van toepassing. Ook als je bent gevaccineerd. Leerlingen krijgen de zelftesten op school uitgereikt en deze zijn gratis.

Bij klachten testen: Voorheen moest iedereen met corona gerelateerde klachten zich laten testen bij de GGD. Mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen vanaf nu een zelftest doen of naar de GGD. Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig. Met dit advies is de verwachting dat meer mensen zich testen bij klachten. Alleen een zelftest volstaat nu dus ook. Dus nog belangrijker om leerlingen hierin te blijven stimuleren.

Op de website van de overheid is hier meer informatie over te vinden.

Hygiënemaatregelen: Deze blijven natuurlijk gelden: regelmatig handen wassen en niezen of hoesten in de elleboog. Er is voldoende desinfectiemiddel op de locaties en in de
verschillende ruimtes aanwezig en er wordt regelmatig schoongemaakt.

Vaccineren: Dit is een vrijwillige keuze. De overheid adviseert iedereen nadrukkelijk om dat
wel te laten doen ter bescherming van jezelf en elkaar. Dit is ook in het belang van
ons onderwijs. Kijk voor meer informatie
op www.prikkenzonderafspraak.nl en www.planjeprik.nl

Hebt u vragen over de coronavirus-aanpak bij het Reeshof College?

Neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.