Het Reeshof College beschikt over passievolle mentoren, die wekelijks veel ondersteuning bieden aan onze VMBO-leerlingen. Mocht er meer nodig zijn dan de standaard begeleiding, kijken we ‘op maat’ wat er nodig is.

Het leven van een puber valt niet altijd mee. Onzekerheid, beïnvloedbaarheid en fouten maken, horen bij de puberteit. Soms vergeten we waar onze leerlingen dagelijks mee geconfronteerd worden. Op het Reeshof College hanteren we duidelijke regels en afspraken, maar proberen we ons ook in te leven in de belevingswereld van onze jongeren.

Ik ben trots op het ondersteuningsteam waar ik mee mag werken. De ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders, leerling coördinatoren en remedial teachers geven leerlingen de extra ondersteuning die zij op dat moment nodig hebben. Daarnaast werken we samen met externe partners, zoals ambulant begeleiders en een schoolmaatschappelijk werker. Met al deze partijen proberen we in de wekelijkse overleggen de leerling-ondersteuning te optimaliseren. Daarnaast is het ook aan ons om jaarlijks te inventariseren en evalueren wat de school aan ondersteuning nodig heeft. De school en de leerlingen met hun hulpvragen veranderen en daar moeten we ons beleid tijdig op aanpassen.

Waarom ik in het ondersteuningsteam zit? In alle jaren dat ik in het onderwijs werk, raak ik het meest gemotiveerd als ik zie dat leerlingen zich sociaal-emotioneel positief ontwikkelen. Ik hoop daar in deze baan dagelijks een bijdrage aan te kunnen leveren.

Maartje Wijsen
Teamleider POVO en ondersteuning

Categories: